I-IV 8:30 - 17:30, V 8:30 - 17:00
Atgal
Metinė viza į Rusiją pagal prašymą
2021 - 09 - 29

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. artimiems Rusijos Federacijos piliečių giminaičiams gali būti išduotos daugkartinės privačios vizos iki vienerių metų laikotarpiui ir leidžiamas buvimo Rusijos Federacijoje laikotarpis per visą vizos galiojimo laiką (neišvykstant iš Rusijos visas 365 dienas), o apribojimas, pagal kurį bendras užsienio piliečio buvimo Rusijos Federacijos teritorijoje laikotarpis neviršija 90 dienų per kiekvieną 180 dienų laikotarpį, netaikomas.

 

Pagal įstatymą artimi giminaičiai laikomi: sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įtėviai, įvaikinti vaikai, vaikų sutuoktiniai, broliai ir seseris, seneliai, močiutės ir anūkai.

 

Pareiškėjas – Rusijos Federacijos pilietis ir jo šeimos nariai neprivalo pateikti dokumentinių įrodymų (bilietų ar jų rezervacijos) dėl atvykimo į Rusiją.

 

Reikalingų dokumentų sąrašas
1. Paraiška / Prašymas arba paraiškos kopija, patvirtinta Rusijos notaro, jei pareiškėjas negali atvykti asmeniškai.

2. Kviečiančio asmens – Rusijos piliečio galiojantis Rusijos užsienio paso kopija, ar vietinio paso kopija (pagrindinio puslapio ir puslapio su gyvenamuoju adresu kopijos).

3. Dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo ir Rusijos Federacijos piliečio ryšį su užsienio piliečiais ar asmenimis be pilietybės, nurodyti prašyme (santuokos liudijimas, išduotas Rusijos Federacijos ar užsienio valstybės įgaliotų institucijų (pareiškėjo sutuoktiniui), gimimo / įvaikinimo liudijimas (nepilnamečių vaikų pareiškėjui), gimimo / įvaikinimo pažymėjimas ir nedarbingumo patvirtinimas (neįgaliems pareiškėjų vaikams).

4. Pakviesto užsienio piliečio ar asmens be pilietybės pasas (pase turi būti bent du tušti puslapiai vizoms įklijoti, pasas turi galioti 6 mėnesius nuo prašomos vizos galiojimo pabaigos).

5. Draudimas (draudimo suma turi būti 30,000 Eur). Jei prašyme nurodyta, kad reikalinga metinė viza, draudimas turi galioti visus metus nenutrūkstamai. Draudimą galime įforminti biure, jo kaina Lietuvos piliečiui – iki 65 metų – 212 Eur, nuo 65 metų – teirautis biūre.

6. Taip pat reikalingas AIDS sertifikatas (jeigu forminama viza, kuri galiotų daugiau 3 menesių). Sertifikatas nereikalingas – vaikams (jei kviečia tėvai), sutuoktiniui (jei kviečia kitas sutuoktinis), tėvams (jei kviečia vaikai).

 

Vizos įforminimo laikotarpis – 10 darbo dienų, kaina – 90 Eur.

 

Dėl išsamesnės informacijos kreipkites el.paštu info@riaturasplius.lt ar telefonu +370 6 799 31 99