Atgal
Prekių grąžinimas ir keitimas

Prekių grąžinimas ir keitimas

 1. Prekės grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 str. ir     2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
 2. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362straipsnio 1 dalimi, prekės (išskyrus spausdintas knygas ir kitą poligrafinę produkciją ir kitas prekes, nurodytas Mažmeninių prekybos taisyklių 17 punkte), grąžinamos per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.
 3. Pinigai, sumokėti už paslaugas, yra negrąžinami, išskyrus sudarytiems pirkimo–pardavimo sandoriams dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu pirkimo–pardavimo sandoryje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis.
 4. Vadovaujantis Taisyklių 50 punktu, norėdamas grąžinti prekę (-es), Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją e. paštu arba telefonu

Turite teisę atšaukti ir grąžinti užsakymą per 14 dienų dėl bet kokios priežasties ir be jokio pagrindimo. Šis persigalvojimo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo prekių gavimo dienos (arba sutarties dėl paslaugų sudarymo).

Vis dėlto 14 dienų persigalvojimo laikotarpis netaikomas visų pirkinių atveju. Štai kelios iš galiojančių išimčių:

 • lėktuvų ir traukinių bilietai, koncertų bilietai, viešbučių kambarių užsakymas, automobilių nuoma, maitinimo paslaugų užsakymas konkrečioms datoms,
 • prekės ir gėrimai, kurie jums pristatomi reguliariai (pvz., maisto produktai, kuriuos jums pristato vietos parduotuvė),
 • pagal užsakymą pagamintos arba aiškiai asmeninėms reikmėms pritaikytos prekės (pvz., asmeniškai pasiūti kostiumai),
 • garso, vaizdo turinys ar kompiuterinė programinė įranga pakuotėse (pavyzdžiui, DVD diskai), kurios gautos ir atidarytos (atplėštos),
 • skaitmeninis turinys internete, jei jau pradėjote parsisiųsdinti ar juo naudotis, ir sutikote, kad, prasidėjus procesui, prarasite teisę atsisakyti sutarties,
 • prekės, įsigytos iš privataus asmens, o ne iš bendrovės,
 • skubaus remonto arba techninės priežiūros darbai, pavyzdžiui, iškvietus santechniką pataisyti prakiurusio dušo, nebegalima atšaukti darbų, kai jau sutarta dėl paslaugų kainos.

Pastaba. Šis sąrašas nėra išsamus.

 

 

Prašymą / skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466 interneto svetainė www.vvtat.lt taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013. EGS platforma – paprastas, efektyvus, greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl elektroninių sandorių kylančius ginčus.