Atgal
Dažniausiai užduodami klausimai
KELIONĖS
 • Turizmo paslaugų teikimo sutartis
 • Kelionės užsakymo sąlygos
 • Informacija dėl kelionei reikalingų dokumentų
VIZOS
 • Informacija keliaujant į Rusiją per Baltarusiją
 • Anketos Vizų forminimui (Rusija ir Baltarusija)
 • Nepilnamečių vykimas
 • Keliavimas su gyvūnais
DRAUDIMAS
 • Kelionės draudimas
 • Kelionės draudimas į Rusiją ir Baltarusiją
 • Neįvykusios kelionės draudimas
 • Draudžiamųjų įvykių administravimas
SKRYDŽIAI
 • Kaip nupirkti aviabilietą už pačią geriausią kainą?
 • Kas yra elektroninis bilietas (e-bilietas)?
 • Ar galima nupirkti standartinį (popierinį) bilietą vietoj elektroninio arba pakeisti elektroninį bilietą į įprastinį popierinį bilietą?
 • Kaip atsiskaityti už komandiruotę, jeigu jūs įsigijote e-bilietą?
 • Kokie dokumentai reikalingi registracijai oro uoste, jeigu jūs turite e-bilietą?
 • Ar galima internetu įsigyti bilietą vaikui, jeigu, užsakydami bilietą sau, pamiršote į užsakymą įtraukti vaiką?
 • Ar galima įsigyti bilietą būsimai mamai tinklalapyje Aviagidas.lt? Ar yra kokie apribojimai? Ar reikalingi papildomi dokumentai? Ar gali atsakyti nėščiai moteriai skrydyje, jeigu ji suplanavo skrysti paskutiniais nėštumo mėnesiais?

1. Kelionės organizatorius įsipareigoja organizuoti turistui (-ams) turizmo paslaugą pagal programą, nurodytą paslaugą aprašančioje medžiagoje.

2. Turistas įsipareigoja laiku sumokėti už turizmo paslaugą: jei sutartis sudaroma, kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki paslaugos suteikimo pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą paslaugos kainą. Paslaugos įsigijimą patvirtinantis dokumentas išduodamas tik apmokėjus visą sutartyje įtvirtintą paslaugos kainą.

3. Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos paslaugos kainos ar jos dalies, Turizmo paslaugos užsakymas netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų paslaugos variantą, iš Kelionės organizatoriaus tuo metu siūlomų paslaugų, sudarydamas naują Turizmo paslaugos užsakymą. Turistui atsisakius sudaryti naują Turizmo paslaugos užsakymą, turistas privalo atlyginti Kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius.

4. Turistas patvirtina, kad prieš sudarydamas užsakymą, gavo rašytinį dokumentą (paslaugą aprašančią medžiagą), kuriame išdėstyta visa su paslauga susijusi informacija. Paslaugą aprašanti medžiaga yra laikoma neatskiriamu užsakymo priedu. Informacija gali keistis.

5. Turistas įsipareigoja atsakyti už paslaugos teikimo metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

6. Turistas turi teisę vienašališkai nutraukti užsakymą, nepaisydamas to, kad kelionių organizatorius jau pradėjo jį vykdyti. Šiuo atveju turistas turi atlyginti kelionių organizatoriaus nuostolius, kuriuos jis patyrė norėdamas įvykdyti užsakymą iki pranešimo apie užsakymo nutraukimą gavimo iš turisto momento.

7. Turizmo paslaugos užsakymo pasirašymas negarantuoja, kad turisto pasirinktai paslaugai bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašytas turizmo paslaugos užsakymas netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvią turizmo paslaugą, sudarydamas naują turizmo paslaugos užsakymą. Turistui atsisakius sudaryti naują turizmo paslaugos užsakymą, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui pinigus už netekusį galios turizmo paslaugos užsakymą.

8. Jeigu turistui atvykus į paskirties vietą paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės suteikti įsigytos paslaugos, jis įsipareigoja pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą užsakyme nurodytam terminui. Jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionės organizatorius grąžina turistui pinigus už nesuteiktą paslaugą.

9. Kelionių organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už paslaugą sumokėtus pinigus, arba jei paslauga jau buvo iš dalies suteikta – proporcingą jų dalį.

10. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, patvirtina, kad informavo kitus turistus, naudos gavėjus, kad turizmo paslauga teikiama tik pagal šiame užsakyme ir jo prieduose nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas užsakymo sąlygas.

11. Turisto teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti poįstatyminiai teisės aktai ir šis užsakymas.

12. Paslaugos teikimo metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šio užsakymo netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, jiems nesiėmus pretenzijų spręsti turi būti pateikiamos vietoje raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo paslaugos suteikimo pabaigos; kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Po užsakymo pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

14. Užsakymas sudarytas dviem egzemplioriais po vieną kelionės organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

1. Kelionės organizatorius įsipareigoja organizuoti turistui (-ams) turizmo paslaugą pagal programą, nurodytą paslaugą aprašančioje medžiagoje.

2. Turistas įsipareigoja laiku sumokėti už turizmo paslaugą: jei sutartis sudaroma, kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki paslaugos suteikimo pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą paslaugos kainą. Paslaugos įsigijimą patvirtinantis dokumentas išduodamas tik apmokėjus visą sutartyje įtvirtintą paslaugos kainą.

3. Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos paslaugos kainos ar jos dalies, Turizmo paslaugos užsakymas netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų paslaugos variantą, iš Kelionės organizatoriaus tuo metu siūlomų paslaugų, sudarydamas naują Turizmo paslaugos užsakymą. Turistui atsisakius sudaryti naują Turizmo paslaugos užsakymą, turistas privalo atlyginti Kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius.

4. Turistas patvirtina, kad prieš sudarydamas užsakymą, gavo rašytinį dokumentą (paslaugą aprašančią medžiagą), kuriame išdėstyta visa su paslauga susijusi informacija. Paslaugą aprašanti medžiaga yra laikoma neatskiriamu užsakymo priedu. Informacija gali keistis.

5. Turistas įsipareigoja atsakyti už paslaugos teikimo metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

6. Turistas turi teisę vienašališkai nutraukti užsakymą, nepaisydamas to, kad kelionių organizatorius jau pradėjo jį vykdyti. Šiuo atveju turistas turi atlyginti kelionių organizatoriaus nuostolius, kuriuos jis patyrė norėdamas įvykdyti užsakymą iki pranešimo apie užsakymo nutraukimą gavimo iš turisto momento.

7. Turizmo paslaugos užsakymo pasirašymas negarantuoja, kad turisto pasirinktai paslaugai bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašytas turizmo paslaugos užsakymas netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvią turizmo paslaugą, sudarydamas naują turizmo paslaugos užsakymą. Turistui atsisakius sudaryti naują turizmo paslaugos užsakymą, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui pinigus už netekusį galios turizmo paslaugos užsakymą.

8. Jeigu turistui atvykus į paskirties vietą paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės suteikti įsigytos paslaugos, jis įsipareigoja pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą užsakyme nurodytam terminui. Jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionės organizatorius grąžina turistui pinigus už nesuteiktą paslaugą.

9. Kelionių organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už paslaugą sumokėtus pinigus, arba jei paslauga jau buvo iš dalies suteikta – proporcingą jų dalį.

10. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, patvirtina, kad informavo kitus turistus, naudos gavėjus, kad turizmo paslauga teikiama tik pagal šiame užsakyme ir jo prieduose nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas užsakymo sąlygas.

11. Turisto teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti poįstatyminiai teisės aktai ir šis užsakymas.

12. Paslaugos teikimo metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šio užsakymo netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, jiems nesiėmus pretenzijų spręsti turi būti pateikiamos vietoje raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo paslaugos suteikimo pabaigos; kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Po užsakymo pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

14. Užsakymas sudarytas dviem egzemplioriais po vieną kelionės organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Pasas. Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą. Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Reikalaujama, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas, Tunisas ir kt. ne ES valstybės), kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama ir 12 mėnesių galiojančio paso. Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą ir prasitęsti jo galiojimo laiką. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. Atkreipiame dėmesį, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl ruošdami vaiką kelionei tėvai (globėjai) turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką.

Vizos. Valstybių, į kurias vykstant Lietuvos piliečiams nereikia vizos, sąrašą galite rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetainėje: http://www.urm.lt

Lietuvos piliečiams, vykstantiems turistiniais tikslais į Turkiją, viza nereikalinga, tačiau kaip turistai viešėti šioje šalyje gali ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį. Kitais tikslais į Turkiją vykstantiems asmenims reikalavimas turėti vizą išlieka.

Už Egipto vizą susimokama perkant kelionę agentūroje. Viza išduodama Vilniaus oro uoste iki registracijos į skrydį. Turistinė Egipto viza galioja 30 dienų nuo atvykimo į Egiptą.

Lietuvos piliečiams, vykstantiems vizitui į Jungtinius Arabų Emyratus, reikalinga viza, kuri suteikiama nemokamai, atvykus į šalį atvykimo oro uoste. Viza leidžia viešėti šalyje ne ilgiau kaip 30 dienų nuo atvykimo į Jungtinius Arabų Emyratus dienos.
Lietuvos piliečiams, vykstantiems turistiniais ir kitais tikslais į Šri Lanką, reikalinga viza (elektroninis leidimas įvažiuoti į šalį). Šri Lankoje veikia išankstinė elektroninė įvažiavimo į šalį leidimų sistema (ETA), todėl vykstant trumpalaikiam turistiniam vizitui į Šri Lanką, keliautojams rekomenduojama iš anksto pasirūpinti elektroniniu leidimu (ETA).

Lietuvos Respublikos piliečiai (ir asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje), vykstantys į turistinę kelionę Tailande, privalo turėti šios šalies vizą. Rekomenduojama įforminti vizas iš anksto, iki išvykimo iš Lietuvos.
Vizai gauti reikalingi šie dokumentai:
pasas (galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo įvažiavimo į Tailando Karalystę dienos; jame turi būti bent pora tuščių puslapių);
paso kopija (puslapis su nuotrauka);
leidimo nuolatos gyventi Lietuvoje kopija (ne Lietuvos piliečiams);
1 nuotrauka (spalvota, daryta ne seniau kaip prieš 6 mėn.; 4,5 x 3,5 cm);
užpildyta prašymo forma (anketą 2-jose vietose privalo pasirašyti į kelionę vykstantis turistas);
kelionės dokumentų kopija;
keliaujančių vaikų iki 14 metų anketose privalo pasirašyti abu tėvai (kitu atveju reikalingi papildomi vaiko globą patvirtinantys dokumentai – gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas ir kt.);
keliautojams, dirbantiems pagal verslo liudijimą arba esamiems ūkininkams, būtina pridėti veiklos pažymėjimo kopiją.
Vizos tvarkymas:
vizos įforminimo laikas konsulate – ne mažiau nei 5 darbo dienos;
turistinė viza suteikia teisę būti Tailando karalystės teritorijoje iki 60 d.;
visos vizos turistinės, vienkartinės, individualios;
dėl išankstinės Tailando vizos, turistai asmeniškai turi kreiptis į Tailando konsulatą, adresu Jogailos g. 9/1 LT-01116 Vilnius, Lietuva, priėmimo laiku arba į juos aptarnaujančią kelionių agentūrą.

Anketa Tailando vizai gauti

Anketos Tailando vizai gauti pavyzdys

Dėmesio! Europos Sąjungos piliečiams vykti automobiliu į Rusiją tranzitu per Baltarusiją šiuo metu yra draudžiama. Kelionė galima tik autobusu (Per Latvijos Respubliką) ir lėktuvu.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija, remdamasi Rusijos Federacijos pateikta oficialia informacija, praneša, kad ES ir trečiųjų šalių piliečiai į Rusijos teritoriją gali įvažiuoti tik per tarptautinius pasienio punktus. Tačiau tokių tarptautinių kontrolės punktų Rusijos pasienyje su Baltarusija ES ir trečiųjų šalių piliečiams, vykstantiems iš vienos šalies į kitą automobiliais ir traukiniais, nėra nustatyta. Pažeidus Rusijos atvykimo į šalį tvarką, nustatyta administracinė atsakomybė.

Rusija jau nuo 2016 m. pavasario sugriežtino per Baltarusiją įvažiuojančiųjų trečiųjų šalių piliečių patikrą. Pasitaiko atvejų, kai atvykstantieji automobiliu ar traukiniu į Rusiją neįleidžiami. Tačiau patikra nėra masinė, ji vykdoma selektyviai.

Latvijos pasienyje su Rusija, taip pat Lietuvos pasienyje su Kaliningrado sritimi veikia tarptautiniai kontrolės punktai, todėl patekti per juos į Rusiją ES ir trečiųjų šalių piliečiams, vykstantiems automobiliais ir traukiniais bei turintiems visus būtinus dokumentus, nėra jokių apribojimų.

Išsamesnės informacijos dėl Rusijos valstybinės sienos kirtimo sąlygų rekomenduojame teirautis Baltarusijos ar Rusijos pasienio postuose.

Elektoninių anketų pildymas Rusijos vizų forminimui https://visa.kdmid.ru/

Elektoninių anketų pildymas Baltarusijos vizų forminimui www.mfa.gov.by/docs/visa_forms/lithuanian.pdf

Tinkami asmens dokumentai

 • Vaiko asmens dokumentai, tinkami vykti į užsienio valstybes, yra tik Lietuvos Respublikos pasas ir asmens tapatybės kortelė.
 • Vaiko gimimo liudijimas nėra tinkamas keliauti į užsienį.
 • Norėdami sužinoti, ar keliaujant į užsienio valstybę užtenka turėti asmens tapatybės kortelę, pasirinkite šalį, į kurią vyksite
 • Vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl reikia atkreipti dėmesį į dokumentų galiojimo laiką.

Nepilnamečių keliavimas Šengeno erdvėje

Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Nepilnamečių keliavimas valstybėse, nepriklausančiose Šengeno erdvei

 • Vaikui, laikinai vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, su bent vienu iš tėvų, kito iš tėvų rašytinio sutikimo nereikia. Tėvai turi susitarti tarpusavyje dėl vaiko vykimo į užsienio valstybę.
 • Jei vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas vyksta, pavarde, LR pasienio pareigūnai gali pareikalauti pateikti vaiko gimimo liudijimą.
 • Vaikui į užsienio valstybę vykstant vienam ar su lydinčiu asmeniu, reikalingas bent vieno iš tėvų rašytinis notariškai patvirtintas sutikimas.
 • Vykstant vaikų grupėms į organizuotas keliones ar su sporto, meno, mokslo kolektyvais, kelionės organizatorius sudaro išvykstančių vaikų ir lydinčių asmenų sąrašą, kurį pateikia LR pasienio punkto pareigūnams. Vaiko duomenys į sąrašą įtraukiami gavus bent vieno iš vaiko tėvų ar globėjo (rūpintojo) rašytinį notariškai patvirtintą sutikimą.

Vaikų laikiną išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, reglamentuoja Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašas.

Ši tvarka nėra taikoma, jei nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra deklaruota užsienio valstybėje, kaip to reikalauja Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos.

Neteisėtas vaiko išvežimas į užsienio valstybę

 • Vienas iš tėvų, vykdamas su vaiku gyventi į užsienio valstybę, visada prieš tai turėtų informuoti apie tai kitą iš tėvų bei gauti jo pritarimą tokiam gyvenamosios vietos keitimui.
 • Bet kuris asmuo ar organizacija, teigianti, kad vaikas yra išvežtas ar laikomas pažeidžiant globos teises, gali kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos centrinę įstaigą arba į bet kurios kitos Susitariančiosios Valstybės centrinę įstaigą dėl pagalbos užtikrinti vaiko grąžinimą. Lietuvoje centrine įstaiga yra paskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM.

Pagrindinis teisės aktas, taikomas neteisėtai išvežto vaiko į užsienio valstybes atvejais, yra 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.

Šis tarptautinis dokumentas siekia užtikrinti, kad neteisėtai į užsienio valstybes išvežti vaikai (dažniausiai vieno iš tėvų ar giminaičių) būtų nedelsiant grąžinti į savo kilmės valstybę ir kad taip vaikas kuo mažiau nukentėtų dėl neteisėto atskyrimo nuo vieno iš tėvų.

Informacijos šaltinis: http://keliauk.urm.lt/lt/pries-pradedant-kelione/nepilnameciu-vykimas

Gyvūnų augintojai, atvykstantys iš ES šalių, turėtų vežtis ir bendros ES patvirtintos formos savo augintinio pasą, kuriame būtų žymos apie vakcinaciją ar revakcinaciją nuo pasiutligės. Pasai veterinarijos gydyklose išduodami ne visiems gyvūnams, o tik šunims, katėms, šeškams ir naminiams šeškams. Šunys, katės ir šeškai turi būti identifikuoti – turėti aiškiai įskaitomą tatuiruotę (jeigu ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.) arba būti paženklinti integriniu grandynu.

Gyvūnų įvežimas iš ne ES valstybių

Piliečiai, atvykstantys su gyvūnais į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, turėtų turėti valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos sertifikatą bei dokumentą apie gyvūnui po vakcinacijos nuo pasiutligės patvirtintoje laboratorijoje atliktus antikūnių tyrimus ir jų rezultatus. Nevakcinuotų jaunesnių kaip 3 mėnesių amžiaus šunų, kačių ir šeškų įvežimas iš trečiųjų šalių gali būti leidžiamas, jeigu šiose šalyse yra palanki pasiutligės epizootinė situacija.

Smulkesnę informaciją apie naminių gyvūnų įvežimą į Lietuvos Respubliką bei išvežimą į Europos Sąjungos ir trečiąsias šalis galite rasti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje.

„Compensa Vienna Insurance Group“ kelionių draudimu draudžiami apdraustųjų turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. Konkretus draudimo objektas priklauso nuo konkrečiam apdraustajam suteikiamų draudimo apsaugos priemonių, detalizuojamų Taisyklių specialiojoje dalyje ir (ar) Draudimo sutartyje.

Apsidraudus Kelionių draudimu, suteikiama draudimo apsaugą Lietuvos pilietybę turintiems asmenims (taip pat šalių susitarimu užsienio šalių piliečiams), keliaujantiems už Lietuvos Respublikos ribų, kelionėse po Europą ir Viduržemio jūros baseino valstybes, taip pat, sumokėjus papildomą draudimo įmoką, kelionėse po visą pasaulį.

Mes siūlome Jums rinktis iš 3-jų variantų – pagrindinis (draudimo suma 30.000 euro – pirmai medicininei pagalbai), standartinis (50.000 euro + papildomai galima rinkti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės ir bagažo draudimą) arba liuksas (75.000 euro + papildomai galima rinkti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės, bagažo draudimą ir neįvykusios kelionės draudimą).

 

Įvestas privalomasis sveikatos draudimas Lietuvos Respublikos piliečiams, norintiems gauti vizą į Rusiją arba Baltarusijos Respubliką. Lietuvos piliečiai, norėdami gauti vizą, kreipiasi į Vizų centrą ar Baltarusijos Respublikos konsulatą, kur privalo pateikti sveikatos draudimo polisą.

Mes siūlome įsigyti privalomą draudimą ypač palankiomis kainomis. Draudimą galima padaryti tiek dienų kiek Jums reikia. Taip pat siūlome įsigyti lengvatinius draudimus į Rusiją, Europą/Rusiją, Baltarusiją, Baltarusiją tranzitinį 3, 6 ar 12 mėnesiams.

Pastabos:

 • Lengvatinis draudimas į Rusiją galioja daugkartiniams važiavimams: per 3 mėn. – 90 dienų; per 6 mėn. – iki 90 dienų; per vienerius metus – iki 180 dienų. Apsauga galioja pirmus 90 dienų iš eilės, skaičiuojant nuo kelionės pradžios.
 • Lengvatinis draudimas metams į Baltarusiją galioja 365 dienas, bet buvimas Baltarusijos teritorijoje apribojamas iki 180 dienų. Vienos išvykos trukmė negali viršyti 30 parų.

Draudimo forminimo sąlygos:
Draudimo sutartis gali būti sudaryta Draudėjo ar Apdraustojo naudai, sudarant Draudimo sutartį pagal LIUKSO variantą (draudimo suma 75.000 Euro).
Neįvykusios kelionės išlaidų ir kelionės jungties praradimo draudimo  sutartis gali būti sudaryta likus ne mažiau kaip 14 dienų iki užsienio kelionės.

Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai

Ką daryti, jei draudžiamasis įvykis nutiko keliaujant?

Jei keliaudami patyrėte traumą ar susirgote, kuo skubiau kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą arba skambinkite bendraisiais pagalbos telefonais: 112 (Europoje) ar 911;
Gydymo įstaigoje paprašykite dokumento, kuriame būtų nurodyti šie duomenys:
– paciento vardas ir pavardė;
– įvykio data ir kreipimosi data;
– gydymo trukmė, diagnozė, atlikti tyrimai bei skirtas gydymas;
Pasiimkite apmokėjimą įrodančių dokumentų – sąskaitų, kvitų – originalus.

Praneškite draudimo įmonei “Compensa” apie įvykį paskambinę trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911);

Žalų administravimo padaliniai:
Vilniuje – Ukmergės g. 280, Vilnius, 2 aukštas
Kaune – Savanorių pr. 68, Kaunas, 2 aukštas

Norėdami gauti kompensaciją už patirtas medicinines išlaidas, išsaugokite gautų dokumentų originalus ir pateikite juos mums grįžę iš kelionės (30 kalendorinių dienų bėgyje).

Draudimo išmoka mokama, kai:

 • gauti visi reikalingi dokumentai, patvirtinantys draudžiamojo įvykio ir/arba draudėjo/apdraustojo atsakomybės faktą;
 • Draudėjas arba nukentėjęs (naudos gavėjas) yra pateikęs prašymą išmokėti draudimo išmoką;
 • pateikti ir/arba turimi žalos faktą ir dydį patvirtinantys dokumentai;
 • išreikštas asmens sutikimas su jo ypatingųjų asmens duomenų tvarkymu (žalos asmeniui padarymo atveju);
 • pateiktos gydymo paslaugų suteikimą, vaistų pirkimą ir kitų su asmens sveikata susijusių paslaugų ir prekių įsigijimą bei apmokėjimą patvirtinančios sąskaitos ir kiti dokumentai, susiję su asmens žala (medicinos ekspertų išvados, nedarbingumo pažymos ir kt.).
 • gauti kiti žalos dydį patvirtinantys dokumentai (pvz., dokumentai, pagrindžiantys negautas pajamas ir pan.).

Draudimo išmoka mokama per:

atitinkamos draudimo rūšies taisyklėse nurodytus terminus, tačiau ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą informaciją, reikalingą bei reikšmingą nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei nuostolio dydį. Jei pagal draudimo sutartį draudimo išmoka yra išmokama periodiškai, tai šis laikotarpis taikomas pirmos išmokos dalies išmokėjimui.

Pigaus bilieto įsigijimas- tai beveik tam tikras mokslas. Yra kelios paprastos taisyklės tiems, kurie perka bilietą pirmą kartą. Vadovaujantis jomis, įsigyjant aviabilietus, galima gerokai sumažinti savo išlaidas.

Planuojate savo kelionę iš anksto? Kuo arčiau skrydžio data, tuo daugiau jums teks sumokėti už bilietus. Kodėl? Įžvalgūs aviakompanijos darbuotojai pastebėjo, kad verslininkai dažniausiai savo keliones planuoja paskutiniu momentu, negali kelionę perkelti kitam laikui ir yra pasirengę sumokėti už tai, kad jinai įvyktų būtent jiems reikiamu laiku ir tikrai nevėliau. Taigi verslininkai permoka, aviakompanijos uždirba, o jūs įgyjate privalumą. Kaip taisyklė, pirmi lėktuvo bilietai (8-10% nuo visų esamų) parduodami gerokai žemesnėmis kainomis, nei likusieji. Taigi rezervuokite aviabilietus iš anksto, ne mažiau kaip prieš 21 dienas, dar geriau už mėnesio iki skrydžio. Tikrai nustebsite pastebėję, kiek jūs sugebėjote sutaupyti.

Lankstus keliavimo tvarkaraštis padės sumažinti jūsų išlaidas, norint nusipirkti aviabilietą. Pastebėsite, kad skristi šeštadienį arba savaitės vidury yra daug pigiau. Pirmadienio rytą dauguma skrenda darbo reikalais, penktadienį- grįžta atgal arba skrenda praleisti savaitgalius kitur.

Ieškote alternatyvų populiariems maršrutams. Labai dažnai, pasirinkus tam tikrą vieno ar kito miesto oro uostą, galima sutaupyti ir nuskristi pigiau. Pigių skrydžių paslaugas teikiančios aviakompanijos renkasi alternatyvius oro uostus. Taip sutaupo mokėdami už oro uostų servisą, o dėl pastarojo – turi galimybę sumažina tarifus aviabilietams. Be to, mažiau populiariuose oro uostuose pigesnės ir kitos paslaugos. Pavyzdžiui, taksi iškvietimas ir automobilių nuoma. Nėra eilių baruose ir prie ledų automatų.

Stebėkite specialiuosius pasiūlymus. Tokių akcijų metu aviabilietą galima įsigyti už labai patrauklią kainą. Taigi, atsiradus laisvai minutei, būtinai pasitikrinkite kainas. Gal tą minutę nusišypsos sėkmė ir jūs gausite lėktuvo bilietą beveik už dyką!

Nereikėtų pamiršti, kad aviabilietai, nupirkti specialiųjų pasiūlymų metu pagal specialiuosius tarifus, beveik visada yra su apribojimais. Dažnai juos nebegalima grąžinti. Tam tikri patikslinimai, pataisymai taip pat dažniausiai vykdomi už papildomą mokestį.
Rezervuokite aviabilietus į abi puses. Tai gali padėti sutaupyti iki 35% kainos.

Elektroninis bilietas- tai šiuolaikinė technologija perkant lėktuvo bilietus. Aviabilieto įsigijimas ir rezervavimas vykdomas įprastiniu būdu. Pagrindiniu tokio elektroninio bilieto skirtumu nuo standartinio yra tas, kad nėra popierinio bilieto, ant kurio pateikiama visa skrydžiui reikiama informacija. Dabar jinai saugoma specialioje duomenų bazėje elektroniu pavidalu. E-bilietas- tai dokumentas, kuris patvirtina sutarties sudarymą tarp keleivio ir aviakompanijos. Nereikia eiti prie kasos arba laukti kurjerio, kad gautumėte savo bilietą. Jo neįmanoma pamiršti, pamesti, užlieti kava arba tiesiog išmesti po skrydžio, nepagalvojus apie tai, jog tas pats bilietas turi būti būtinai pateiktas grįžtant atgal.

Mes neparduodame standartinius bilietus (popierinius bilietus), bet, jeigu labai norite turėti popierinį aviabilieto variantą, tai galite papildomai užmokėti maždaug 10 EUR ir tada atsiimti standartinį bilietą aviakompanijos biure, kuri atsakinga už jūsų skrydį

Atsiskaitymui už komandiruotę, jums reikia:
a) Kai perka bilietus internetu, atsispausdinkiti patvirtinimą ir prisisegiti dokumenta kaip “invoice”.
b) Tais atvejais, kai parduodant keleivinio transporto bilietus neprivaloma išduoti kasos
aparato kvito, keleivinio transporto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal teiss
aktų reikalavimus atitinkančius keleivinio transporto bilietus. Ant keleivinio
transporto bilieto neturi būti nurodomas pirkjo (kliento) pavadinimas, įmonės kodas
(asmens kodas);

Pasas:

Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybė kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika yra su dariusi specialias sutartis ar susitarimus.

Prieš išvykdami į užsienį pasitikrinkite savo paso galiojimo laiką. Je paso galiojimas baigiasi prieš 6 mėnesius iki Jūsų grįžimo į Lietuvą, susisiekite su valstybės, į kurią vykstate, diplomatine atstovybe ar konsulin įstaiga ir paprašykite informacijos apie šalies, į kurią vykstate, reikalavi mus dėl paso galiojimo laiko. Atminkite, kad kai kurios užsienio valstybė reikalauja, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens paso galiojimo laikas baigtų si ne anksčiau kaip po 3 (ar net 6) mėnesių po kelionės pabaigos.

Pasas yra Jūsų tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, todė būnant užsienio valstybėje jį reikia saugoti, nes paso praradimas gali su kelti daug nemalonumų. Pasu gali naudotis tik tas pilietis, kuriam pasa buvo išduotas. Paso pardavimas ar leidimas juo naudotis kitiems asme nims yra neteisėtas ir užtraukia teisinę atsakomybę.

Prieš išvykdami padarykite keletą savo paso ir kitų dokumentų (asmens tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimo ir kt.) kopijų ir laikykite jas atskirai nuo originalų kelionės metu. Taip pat rekomenduojama palikti paso kopiją savo šeimos nariams. Pasiimkite su savimi keletą savo nuotraukų (35 × 45 mm dydžio, atitinkančių Jūsų amžių), tai gali padėti norint greičiau gauti kitą dokumentą ar išduoti naują pasą, jei senąjį prarasite.

Pasas išduodamas piliečiui, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėse. Pasas gali būti išduotas piliečiui, nepaisant jo amžiaus. Piliečiai, kurių gyvenamoji vieta pagal gyventojų registrą įrašyta (deklaruota) Lietuvos Respublikoje, dėl paso išdavimo ir keitimo kreipiasi į savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybą. Jeigu piliečio gyvenamoji vieta gyventojų registre neįrašyta ir pilietis negali nustatyta tvarka deklaruoti gyvenamosios vietos, pasą piliečio atskiru raštišku prašymu išduoda ir keičia migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje pilietis gyvena.

Jeigu pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, prašymą išduoti (pakeisti) pasą ir dokumentus dėl paso gavimo ar jo pakeitimo jis pateikia migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, kuris nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje arba kuris yra deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos, dėl paso išdavimo ar keitimo turi kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje arba į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pasas keičiamas jeigu:

* pilietis pakeičia vardą, pavardę, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
* pasas tapo netinkamas naudoti;
* pase yra netikslių įrašų;
* išnaudoti vizoms skirti lapai;
* pasibaigė paso galiojimo laikas;
* to pageidauja pilietis.

Prieš kreipiantis į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl paso išdavimo ar keitimo, rekomenduotina iš anksto pasidomėti, kokius dokumentus reikia pateikti. Šią informacija galite rasti Užsienio reikalų ministerijos interneto puslapyje, diplomatinių atstovybių tinklalapiuose, paskambinę tos atstovybės, į kurią planuojate kreiptis, telefonu arba konsulinės informacijos telefonu (8 ~ 5) 236 2400.

Jei pasą pilietis prarado užsienio valstybėje, tai apie paso praradimą laisvos formos raštišku pranešimu jis turi informuoti diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Ši informacija nedelsiant perduodama Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Migracijos departamentas prarastą pasą skelbia negaliojančiu.

Jei pasas prarandamas, tampa netinkamas naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.

Asmens tapatybės kortelė:

Asmens tapatybės kortelė yra pagrindinis Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę, skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje. Asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, tačiau tik tais atvejais, kai tai numatyta tarptautinėse sutartyse ir susitarimuose. Europos Sąjungos šalių tapatybės kortelių galiojimas kelionėms po Europos Sąjungos šalis nustatytas Europos Tarybos direktyvomis.

Šiuo metu su Lietuvos Respublikoje išduota asmens tapatybės kortele galima vykti į Europos Sąjungos valstybes, taip pat ir į Juodkalnijos Respubliką, Kroatijos Respubliką, San Marino Respubliką, Norvegijos Karalystę ir Šveicarijos Konfederaciją.

Vykstant į kitas užsienio valstybes nepamirškite su savimi pasiimti paso. Visoms valstybėms, kurių asmens tapatybės korteles Lietuvos Respublika pripažįsta galiojančiomis kelionėms, yra pateikti Lietuvos išduodamų asmens tapatybės kortelių pavyzdžiai.

Asmens tapatybės kortelės išduodamos ir keičiamos tik Lietuvoje. Per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas asmens tapatybės kortelės neišduodamos ir nekeičiamos. Dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo pilietis turi kreiptis į migracijos tarnybą pagal gyventojų registre įrašytą piliečio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Jeigu gyventojų registre neįrašyta (nedeklaruota) piliečio gyvenamoji vieta ir pilietis negali nustatyta tvarka deklaruoti gyvenamosios vietos, asmens tapatybės kortelę piliečio atskiru raštišku prašymu išduoda ir keičia migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje pilietis gyvena. Jei asmens tapatybės kortelė yra prarasta, tampa netinkama naudoti ar pasibaigia jos galiojimo laikas, piliečiui laikinai esant užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienio valstybėje gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką, jeigu pilietis neturi kito galiojančio dokumento.

Dokumentai vaikams.

Vykstant į užsienio valstybes su Lietuvos Respublikoje gyvenančiais vaikais, neturinčiais 18 metų (išskyrus asmenis iki 18 metų, sudariusius santuoką, arba teismo tvarka pripažintus veiksniais – emancipuotus), svarbu turėti reikiamus ir galiojančius dokumentus. Jei Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad vaikas nuolatos gyvena užsienio valstybėje, kertant sieną užtenka pateikti vaiko asmens tapatybės dokumentą, papildomų pažymų ar vaiko tėvų sutikimų nereikia.

Visais atvejais, nesvarbu, ar vaikas vyksta į užsienio valstybę su abiem tėvais (įtėviais) ar vienu iš jų, globėju (rūpintoju), įgaliotu atstovu ar vienas, vykstant per sieną pasienio kontrolės punkto pareigūnams būtina pateikti vaiko asmens tapatybės dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Atkreiptinas dėmesys, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, tinkamas keliauti į užsienį.

Papildomi dokumentai turi būti pateikti atsižvelgiant į tai, su kuo vaikas vykstą į užsienio valstybę:
• Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su vienu iš tėvų, pasienio kontrolės punkto pareigūnams reikia pateikti tik vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Antrojo iš vaiko tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
• Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su lydinčiu asmeniu, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstai- gos pareigūno, arba seniūno.
• Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę vienas, kartu su asmens tapa-tybę patvirtinančiu dokumentu pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas vyktų vienas, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
• Kai vaikas vyksta į užsienio valstybę su organizuota vaikų grupe į ekskursiją, turistinę kelionę ar kitas organizuotas keliones (su sporto, mokslo, meno ar kitais kolektyvais), kartu su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu turi būti pateiktas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas, kuriame turi būti nurodytas išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas, ir šio rašto kopija. Už šio sąrašo sudarymą atsakingas kelionės organizatorius. Vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Tėvų, globėjų (rūpintojų) sutikimus turi saugoti kelionės organizatorius.

Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatyto vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą laikiną vaiko išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vykstama.

Vaiko, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, grįžimui į Lietuvos Respubliką reikia tik asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės), papildomų sutikimų ar kitų dokumentų pateikti nereikia, nesvarbu, su kuo jis grįžta.

Deja, galimybės atskirai rezervuoti lėktuvo bilietą vaikui nėra. Jeigu jūs aviabilieto užsakymo/pirkimo metu pamiršote pasakyti, kad su jumis skris vaikas, susisiekite su mūsų informacijos tarnybos operatoriumi telefonu… Su malonumu jums padėsime.

Dauguma aviakompanijų vykdo apribojimus, pervežant nėščias moteris. Ne kiekviena kompanija pasiruošusi suteikti skrydžio paslaugas būsimai mamai. Informaciją apie visus reikalavimus, kurių besilaikant nėščiosios gali skrysti, galima surasti atsakingos už jūsų skrydį aviakompanijos tinklalapyje.

Norėdami užtikrinti nėščiųjų ir jų vaikų saugumą, nėščiosioms leidžiama skristi su viena sąlyga: jos turi pateikti medicinos pažymą, kurioje turi būti nurodyta, jog nėščioji gali keliauti oru būtent tuo laikotarpiu, kuriuo numatytas skrydis. Jeigu gydytojo išrašytoje pažymoje nenurodyta skrydžio data, tai tokia pažyma galioja 7 dienas nuo jos išrašymo datos.

Moterims, kurios artimiausiomis dienomis, savaitėmis turi pagimdyti (kurioms skaičiuojami paskutiniai nėštumo mėnesiai), kai kurios aviakompanijos atsako skrydyje, kadangi lėktuve skrydžio metu nėra galimybės suteikti specialiosios medicininės pagalbos.